Son Yazılar
Başlangıç » Genel Kültür » Hâfız Kemal Tezergil

Hâfız Kemal Tezergil

İstanbul’un son dönemdeki önemli seslerinden biri olup, mevlidhânlığı, kârîliği ve mûsikîmize olan katkısı ile önemli izler bırakmış bir zât-ı muhteremdir. Fatih Camii’nde, Arap Camii’nde, son olarak da Ağa Camii’nde müezzinlik görevlerinde bulunmuşdur. Muzaffer (Ozak) Efendi Hazretlerinin ablasının oğludur. Hıfzını Fatih’de Köse Ömer Efendi’den tamamlamış, Mehmet Arıtekin Hoca’dan ve meşhûr Enderûnî Hâfız İsmail Efendi’den ta’lîm ve kıraat dersleri almışdır. Arap Camii’nde ezanını dinleyip, kendisini fark eden Beyoğlu Ağa Camii İmam-Hatibi Rahmi Şenses hocanın tavassutuyla Ağa Camii’ne müezzin oldu. İlk mûsikî ta’lîm ettiği üstâdları, Câhid Gözkan ve Hulûsi Gökmenli idi. Bu iki üstâdın da ön ayak olması ile Sadettin Heper’e talebe oldu ve ondan mevlevî âyinleri meşk etti.

Muzaffer Efendi Hazretlerinin 1978 yılından itibaren davetli olarak gittiği birçok yurtdışı seyahatine iştirak etmiş ve başta Kur’ân kıraati olmak üzere, okuduğu ezânlar, kasîdeler ve ilâhîlerle bütün zikir meclislerinde unutulmaz izler bırakmışdır…Mevlevî âyinlerine vukûfiyeti sebebiyle, birçok mevlevî grubunun yurtdışı programlarına da iştirâk etmişdir…

Dînî formların hemen hepsinde mükemmel bir icrâya sahip idi. Sesi ve tavrı ile zikir, mevlid ve mûsıkî meclislerinde aranan bir zât idi…Önemli bir hususiyeti de tekkelerde zikir esnâsında çok önemli bir yeri olan “kelime-i tevhîd esnasında perde kaldırma” ve “kıyam ism-i celal zikri esnâsında kasîde okuma” gibi geçmişde bile pek az kişinin icrâ edebildiği usullere/formlara vâkıf olmasıdır…Yine son yıllarda neredeyse unutulan kadîm bir İstanbul geleneği olan, Enderûn Usûlü Terâvih’e de âşinâ idi.

Uzun yıllar devâm eden mûsikî eğitimi ve Allah vergisi kâbiliyeti ile birçok besteler de yapmışdır…Bunların çoğu ilâhî formunda olup, tesbit edilen bir mevlevi ayini bestesi de vardır…Aşağıda tesbit edebildiğimiz eserlerinin bir listesini bulacaksınız…

Rahmetullahi aleyh…

Hafız Kemal Tezergil üstâdımızın tesbit edilebilen eserleri şunlardır :

Eser Adı
Söz Yazarı
Makam
Form
Usul
Aşkınla çak olsa bu ten ben yine illallah direm
 Nizamoğlu Seyyid Seyfullah
 Suzidil
 İlahi
 Düyek
Aşkınla yak kül et beni
Nizamoğlu Seyyid Seyfullah
 Hicaz
 İlahi
 Düyek
Ben dervişim diyene bir ün idesim gelir
 Yunus Emre
 Nihavend
 İlahi
 Düyek
Ben dost hevasına düşdüm
 Eşrefoğlu Rumi
 Şevkefza
 İlahi
 Düyek
Ben heva ile riya-yı nefse etdim iltifat
 Atıf Efendi
 Eviç
 İlahi
 Düyek
Bu alem buldu nurunla bidayet ya Resulallah
Hazmi Tura Efendi
 Rast
 İlahi
 Düyek
Canan elinin güllerinin bağı göründü
 Şemseddin Sivasi
 Bestenigar
 İlahi
 Sofyan
Cennet içre ümmetine sen sunarken kevseri
 Tevfik Çapacıoğlu
 Rast
 İlahi
 Düyek
Çiğdim pişmeye geldim
 Yener Çınar
 Hicaz
 İlahi
 Nim Sofyan
Derd ü gamdan azad et benim güzel Allahım
 Muzaffer Ozak (Aşki)
 Acem Aşiran
 İlahi
 Düyek
Devran içre devranım şükür Elhamdülillah
 Muzaffer Ozak (Aşki)
 Hicaz
 İlahi
 Düyek
Dil beytini pak eden
 Nureddin Cerrahi
 Eviç
 İlahi
 Sofyan
Divan dururum ruku ederim secde eylerim
 Kemal Tezergil
 Uşşak
 İlahi
 Sofyan
Dün gece rüyamda gördüm ben seni
 Tevfik Çapacıoğlu
 Saba
 İlahi
 Nim Sofyan
El meded ey Fahr-i Alem rahmeten lil alemin
 Atıf Efendi
 Sultani Yegah
 İlahi
 Düyek
El meded ey Fahr-i Alem rahmeten lil alemin
 Atıf Efendi
 Rast
 İlahi
 Düyek
Ey bülbül-i nalende gül vaslını hahende
 Hasan Sezai Efendi(Gülşeni)
 Segah
 İlahi
 Nim Sofyan
Hace deryab ki can derter-i insan edebest (AYİN)
 Mevlana Celaleddin-i Rumi
 Nihavend
 Ayin
 Ağır Düyek
Kutbül-alem gavsül Sübhan hazret-i Cerrahidir
 Muzaffer Ozak (Aşki)
 Nikriz
 İlahi
 Düyek
Kutbül-alem gavsül Sübhan hazret-i Cerrahidir
 Muzaffer Ozak (Aşki)
 Şehnaz
 İlahi
 Düyek
Mefhar-i cümle cihansın ey şefaat madeni
 Vefa Efendi (Şeyh)
 Ferahnak
 İlahi
 Düyek
Merhaba ya merhaba sad merhaba ya merhaba
 Belirsiz
 Rast
 İlahi
 Devr-i Hindi
Muhammeddir Cemal-i Hakka mirat
 Hasan Sezai Efendi (Gülşeni)
 Rast
 İlahi
 Düyek
Ömrün bitirmiş virane miyem
 Muzaffer Ozak (Aşki)
 Bestenigar
 İlahi
 Nim Sofyan
Sana derim bad-ı Saba
 Yunus Emre
 Saba
 İlahi
 Düyek
Selamım söyleyin ol ulu şaha
 Tevfik Çapacıoğlu
 Rast
 İlahi
 Düyek
Sırr-ı tevhid ile sırrım aşinalık eyledi
Cismi
 Hicaz
 İlahi
 Düyek
Tevhide gel behey kardeş
Muhammed Bursevî
 Hicazkar
 İlahi
 Düyek
Ya vasi-el mağfiret halime senden meded
 İbrahim Hakkı (Erzurumi)
 Hüseyni
 İlahi
 Sofyan
Peşrev
 Belirsiz
 Nihavend
 S.Eseri
 Devr-i Kebir
Saz Semaisi
 Belirsiz
 Nihavend
 S.Eseri
 Aksak Semai

Like
Beğen Muhteşem Haha Şaşırtıcı Üzücü Kızgın

Hakkında: vadetamam

Kontrol Ediliyor

Ayasofya Ressamı: Şevket Dağ

Şevket Dağ, 1875 yılında  İstanbul’un Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde doğmuştur. İlk öğrenimini Aşık Paşa’da Hacı …

Hattat Hamit Aytaç-19 Mayıs 1982

O zamanki adı Âmid olan Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Şeyh Musâ Azmi’dir. Babası Müstakimzâde’nin Tuhfe’sinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir