Son Yazılar
Başlangıç » Din ve Tasavvuf » Dâr’ül-Harb ve Dâr’ül-İslâm- Seyyid Abdülhakîm Arvâsî

Dâr’ül-Harb ve Dâr’ül-İslâm- Seyyid Abdülhakîm Arvâsî

 

Dâr’ül-harb diye, ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı memâlike denir. Ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı ülke ister müslümân ister müslümândan gayri kimselerle meskûn olsun dâr’ül-harbdir.

Ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olduğu yerler dâr’ül-islâmdır. Ahâlî gerek müslim ve gerek gayrimüslim olsun.

Bu cereyândan murâd, mehâkim ve hukûmetce olan cereyândır. Yoksa eşhâs beyninde cereyân-ı ahkâma bu bâbda hüküm yokdur. Zîrâ şahs-ı müslim her ne zamân ve mekânda olursa olsun ahkâm-ı şer’iyye ile âmil olmasına bir mâni’ yokdur.

(Sevânih’ul Efkâr ve Sevâmih’ul Enzâr)

 

 

Kaynak: www.buyukveli.com

Like
Beğen Muhteşem Haha Şaşırtıcı Üzücü Kızgın
1

Hakkında: vadetamam

Kontrol Ediliyor

Ashabı kiram ve bilhassa Hazreti Muaviye hakkında başlıca kütübi islâmiyenin hüsni şahadeti ve eazimi ümmetin nezih kanaatleri:

(1) (Kur’anı mübîn): Allah Taalâ Hazretleri kitabı kerîminde bütün ashabı kiramı sena ediyor. Muhammed Allahın …

Hz. Muâviye hakkında bazı suallerin cevabları

* (1) Soru: «Cinayet ve şekavet sahibi olan Süfyan oğlu Muaviye yaramazını Peygamber Efendimiz Hazretleri: …

1 Yorum

  1. *** TÜRKİYE DARUL HARB’tir…..Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi “Kitabû’l İlm ve’l Akl ve’l Makûl” isimli eserinin mukaddimesinde: “Kanun bakımından dünya ikiye ayrılır:ÿDarû’l İslâm ve Darû’l Harb!.. Darû’l İslâm’da; İslâm fıkhı hayata hakimdir, bütün işler Allahû Teâla (cc)’nın indirdiği hükümlere göre tanzim edilir. Orada mü’minler emniyet içerisindedirler ve hâkim durumdadırlar. Darû’l Harb’te ise; İslâm ahkâmı açıktan red olunur ve müslümanlar güvenliklerini yitirirler. Türkiye’de kurulan Demokratik-Laik Cumhuriyet; medeni kanunu kabul etmek sûretiyle, İslâm fıkhını yürürlükten kaldırmış ve diğer hususlarda da Avrupa’dan getirilen kanunlarla hükmetmeye başlamıştır. Bu sebeble ikinci kısma (Darû’l Harbe) dahil olmuştur” hükmünü zikreder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir