Son Yazılar
Başlangıç » Büyük Doğu-İBDA (sayfa 5)

Büyük Doğu-İBDA

Mevlid Gecesi

Bu gece Kutlu Veladet gecesi… “Levlake levlak levlake levlak vema haleftül eflak” (sen olmasaydın sen olmasaydın alemleri yaratmazdım) sırrının sahibinin veladeti… “Vema ersalnake illâ rahmetel lilalemin” (Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik) hitabının muhatabının veladeti… Alemlerin Rabbinin “Habibim” diye hitab ettiği, en sevgilinin veladeti… “Gaye insan-ufuk peygamber”, alemlerin rahmeti, sebeb-i vücudumuz, O’nun nurundan yaratılmış cümle varlık… Diller methinden aciz, …

Devamı »

“Mevlânâ Rezaleti” ve “Turist Terliği”

  MEVLÂNÂ REZALETİ Ne korkunç bir başlık değil mi?.. Birden bire insana gelen his şu: Mevlânâ’yı korumak için mi, batırmak için mi kullanılıyor bu başlık?.. Bakın niçin?..Mevlânâ gibi, İslâmın iç dünyasına ait ilâhî ışıkları feza çapı gönül fanusunda ışıldatan bir velî etrafında yaptıkları törenler ve gösterdikleri alâka, hele yarı resmî devlet ifadesi olarak o büyük zatı anlamak ve anlatmak bakımından …

Devamı »

İMAM-I RABÂNİ- Necip Fazıl Kısakürek

 İMAM-I RABÂNİ’NİN HAYATI Eseri, Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyüğü… Zatı da, velîlik ikliminin ufku… * Hicretin 971’inci yılında Hindistan’ın Serhend kasabasında dünyaya geldiler. Lahor ve Delhi arasındaki Serhend… Serhend, siyah arslan demek… Vaktiyle burası arslanlar ormanıymış… Sonradan orman kesilip yerine, ümmet ve hakikat ormanlarının en büyük arslanına yataklık etmek üzere şehir bina edilmiştir… * İsmi Ahmed… Babası …

Devamı »

BAŞYÜCELİK EMİRLERİ: HARF DÂVÂSI

BAŞYÜCELİK EMİRLERİ: HARF DÂVÂSI • Bu emirle beraber ilim ve ihtisas ehlinden bir heyet kurulup aşağıdaki suallerin cevabını hazırlıyacak ve tam mânasiyle ilim ve hakikatle teyitli olarak Başyücelik makamına verilecektir. Sualler on dört tanedir. • İsmine “Arap harfleri” denilen, tam on asır Türk medeniyet kadrosunun ifade unsurunu teşkil etmiş ve on asırlık millî irfanın temeli mevkiinde bulunmuş harfler, hakikatte sadece …

Devamı »

ZAFER GÜNÜ: 5 ARALIK

ZAFER GÜNÜ: 5 ARALIK Sebahattin Arslan “Atıl saldır davran başar, yaşayanlar böyle yaşar Ne zindandan ne ölümden, korkmadan Allah’a koşar” Selim Gürselgil gönüldaşımızın daha sonra bu mısralarla başlayan şiirine de vesile olan şanlı 5 Aralık direnişi. Kimileri için takvimden alelade bir tarihken, müslümanlar içinse, inananların kendilerinden 10 kat fazla düşmanı yerleyeksan ettikleri zafer günü. Canı pahasına, kanı pahasına Şeriat kavgası …

Devamı »

Hücum ve Polemik’ten

 Hücum ve Polemik’ten Necip Fazıl KISAKÜREK FİKİR ÖFKESİ İnsan başını sıçan kafasından ayıran tek hassa… Ha tüfeği olmayan asker, ha öfkesi olma­yan fikir! Kollarımız, kuvveti nasıl sinir cümlemizde bulursa, herhangi bir dünya görüşü de, sinir cümlesini fikir öfkesinde ele geçirir. Fikir öfkesi, düşünüş tarzlarının asabı cihazı, manivelası, icra müessiridir. Zihin onun sayesinde dinamizmaya kavuşur, yıldırımlaşır, kudrete erer, cansız bir ölçü …

Devamı »

SOSYALİZM, KOMÜNİZM VE İNSANLIK-Necip Fazıl KISAKÜREK

“SOSYALİZM, KOMÜNİZM VE İNSANLIK”Necip Fazıl KISAKÜREK  KADER BİLMECESİ Dinde kader sadece bir itikat işidir; bir amel ve hareket mevzuu değil… Yani “Kader böyle imiş” diye hiç bir fert fîilinin sorumluluğundan kurtulamaz veya hareketsizliğini mâzur gösteremez. Kader gizlidir, hükmü ancak vakıadan sonra bellidir ve hiç bir işde peşin kaide teşkil etmek mevkiinde değildir. Hiç bir hastalık, kaderinde ölüm veya şifa vardiye …

Devamı »

Hz. ÖMER- 3 Kasım 644

Allah Resulü’nden bir hadisinde buyuruyor ki; “Cebrail bana gelip dedi ki; ‘Ömer’in ölümü üzerine bütün İslâm âlemi ağlayacaktır'” 3 Kasım 644’te vefat eden Hz. Ömer’in 1370. sene-i devriyesi, tevafuk eseri bu senenin Aşura gününe denk geldi… İslâmın ikinci halifesi, büyük sahabi, adalet timsâli, Hz. Ömer’in hayatını, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in “Peygamber Halkası” isimli kitaptan aktarıyoruz… HAZRET-İ ÖMER HÜVİYET Hattab oğlu… Fil …

Devamı »

KERBELA- NECİP FAZIL KISAKÜREK

Kendilerine ‘Müslüman’ diyen binlerce askere hitaben Peygamber’in torunu Huseyn’in yaptığı konuşma, adalet hissiyatını tahrik etmesiyle birlikte, tarihî bilgiler de içermekte… Hazret-i Hüseyn Kûfe’ye gitmek için sefer hazırlığını tamamlamakla meşgul… Tam yola çıkacağı sırada, evvelâ Ömer Bin Abdürrahman, sonra ibn-i Abbas, karşısına çıktılar ve yalvardılar: – Kûfe’ye gitme! Oranın halkı dönektir. Sen Arabın efendisi bulunuyorsun! Hicaz halkı senin peşindedir. Mekke’de kal …

Devamı »

HİCRET- ÇÖLE İNEN NUR’DAN

  KARARGÂH MEDİNE Allah’tan, küfre silâhla karşı çıkmak emri geldi ve artık karargâh Medine… — Teker teker, üçer beşer, Medine’ye göç etmeye başlayınız! Öncüler harekete başladı. İlk giden Ebu Seleme olmuştu. Medinelilerin biy’atinden bir yıl evvel… Sonra Âmir bin Rebia ve zevcesi Leylâ… Arkasından Abdullah bin Cahş… Derken bölük bölük sahabî Hazret-i Ömer ve yakınları.. Hazret-i Osman ve Habeşistan’dan dönenler.. …

Devamı »