Son Yazılar
Başlangıç » Din ve Tasavvuf (sayfa 14)

Din ve Tasavvuf

REGÂİB GECESİ

Regâib, arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, “reğîbe”dir. “Reğîbe”nin çoğulu da “reğâib” dir. Kelime olarak “Regâib”in aslı budur. Receb ayının ilk …

Devamı »

Üç Aylar: Yeni Bir Mânevî Hamle Devresi -M. Es’ad Coşan (rh.a.)

Üç Aylar: Yeni Bir Mânevî Hamle Devresi Mahmud Esad Coşan “Hep beraber Allah’a tevbe ediniz, ey mü’minler, taki felah bulasınız.”1 (23 Haziran 2009’da) Hicrî 1430 yılının Receb ayı hulul ediyor; “üç aylar” (Receb, Şaban, Ramazan) denilen bir nurlu devre, bir mânevî hayır ve bereket, feyiz ve fazilet mevsimi başlıyor. Bizler bu yeni fırsatta kendimize yeniden çeki düzen vermeli; günden güne …

Devamı »