Son Yazılar
Başlangıç » Din ve Tasavvuf (sayfa 3)

Din ve Tasavvuf

İbni Arabi Risaleleri-RİSALETU’L İNTİSAR

RİSALETU’L İNTİSARİNTİSAR RİSALESİ  Şeyhu’l EkberMUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.İNTİSAR RİSALESİBismillahirrahmanirrahimBir olan Allah’a hamdolsun.Bu, Abdullatif b. Ahmed b. Muhammed b. Hibetullah’ın sorusuna cevap olmak üzere kaleme alınan “İntişar Risalesi”dir. Adı geçen şahıs soruyu bir mektupla şeyh, imam, alim, arif, muhakkik Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Arabi el- Hatemi’ye (r.a.) iletmiştir.  Allah’a hamdolsun. O’nun seçtiği kullara ve Abdullatif b. Ahmed …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri-Kitabul’l Menzili’l Kutbi ve Mekalihi ve Halihi

KUTB’UN MENZİLİSÖZÜ VE HALİ KİTABI  Şeyhu’l EkberMUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.KUTB’UN MENZİLİSÖZÜ VE HALİ KİTABI  BismillahirrahmanirrahimAllah’ın salat ve selamı Peygamberimizin ve ehlibeytinin üzerine olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Akıbet muttakilerindir. Güç ve kudret ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ındır. Allah’ın salat ve selamı efendimiz Hz. Muhammed’in ve pak ve temiz ehlibeytinin üzerine olsun.  Allah sizi muvaffak kılsın, bilin ki: Övgüsü …

Devamı »

Tasavvuf ve Cihad

Bismillahir rahmanir rahim. Değerli kardeşlerim!.. Fransız şairi Lamartine’nin bir sözü var… On ciltlik bir Türkiye tarihi yazmış ve onun ön sözünde diyor ki: “Türkleri anlıyabilmek için, onlarla özdeşleşmiş olan dinlerini öğrenmek lâzım!.. Dinleri olan İslâm’ı da öğrenmek için Muhammed’i bilmek lazım. Onun için, ben eserimin birinci cildini Muhammed’e ayırdım.” diyor ve ilâve ediliyor: “On senede hazırlayıp size sunduğum bu binlerce rivayet içinde, edip olan ben değilim. …

Devamı »

KADİR GECESİ-Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN

KADİR GECESİ Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü!.. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri! Size Avustralya’nın meşhur Sydney şehrindeki bir camiden hitap ediyorum. Geçen sene hatırlıyorum, ramazanda Mekke-i Mükerreme’de Beytullah’taydık, oradan, mescidin içinden size yayın yapmak nasîb olmuştu. Allah’a hamd ü senâlar olsun, bu sefer de Avustralya’da bir mescidin içinden size yayın gönderiyoruz, konuşma gönderiyoruz. a. …

Devamı »

Bir Bayram Sabahı

Medine-i Münevvere’de, o nurlu şehirde bir bayram sabahı… Varlığı ile kainatın bayram ettiği Hz. Peygamber (s.a.v) bayram namazından çıktı ve bayram sabahı oynamakta olan çocukları gördü ancak bir çocuk vardı ki diğer oynayan çocuklardan ayrı bir yerde duruyor ve ağlıyordu. Bu görüntü karşısında o merhamet ve şefkat kaynağı, Rauf ve Rahim olan Yüce peygamber(sav) çocuğa sordu:  – Ey çocuğum seni …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L “YA”

KİTABU’L “YA” “YA” KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. “YA” KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yessir hayren Rabbim! Hayrı Kolaylaştır Sırlara mahsus ve zahirler üzerinde etkili olan vicdanların hamdı sırf Allah’a aittir. Salât ve selam basiretler makamından davet eden Hz. Muhammed’in ve önceki ve sonraki ehlibeytinin üzerine olsun. Bu “YA” kitabıdır. Diğer adıyla “huve” kitabıdır. İşaret ehli ve hakkı engellerde ve …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L EZEL

KİTABU’L EZEL EZEL KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. EZEL KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Kapıları açan Allah’tır Dairna var olan Allah’a hamdolsun. O, aklen kavranan ebedi, ezele bağlar. Bir sınama aracı olarak kullarının dillerini ezelle konuşturur. Bununla kimisi sabit olur, kimisi de kayar gider. Ezeliyeti göklerinin arasında çıkıp inen bir şey olarak izhar etti. Salât ve selam rabbini nefsinin arzusuna tercih …

Devamı »

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin Menkıbeleri

Bayezid Camiinde; Erzincan zelzele felaketinden bir hafta kadar önce: “Allahü teâlâ, zinanın aşikâr olduğu yerlere zelzele ile ceza verir. Erzincan gibi” buyurmuşlar. Kimse o esnada bu manayı anlayamamış, ama bir hafta sonra, duyanlar bu büyük bir kerametti, anlayamadık demişlerdir. Necip Fazıl bey anlatır: Efendi Hazretlerinin sohbetindeydik. Vakit gece yarısına gelmişti. İçimden, şimdi ben, bu gece yarısı, mezarların arasından nasıl inip …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: RİSALETU’L KASEM İL- İLAHİYE

RİSALETU’L KASEM İL- İLAHİYE İLAHİ YEMİNLER RİSALESİ “KİTABI” Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. İLAHİ YEMİNLER RİSALESİ “KİTABI” Bismillahirrahmanirrahim Değiştirme ve Kuvvet Ondandır. Şeyh, İmam, alim, kemal sahibi arif, muhakkik, derin ilim sahibi, dini ihya eden (Muhyiddin), İslamın şerefi, hakikatlerin dili, âlemlerin allamesi, uluların önderi, zamanın garip gelişmelerin çözen, zamanının biricik bilgini Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed b. …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L MİM ve’l VAV ven’NUN

KİTABU’L MİM ve’l VAV ven’NUN MİM ve VAV ve NUN KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. MİM ve VAV ve NUN KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Değiştirme ve Kuvvet Allah’tandır. Bilinmezlikleri açan, sadrları/göğüsleri genişleten, çeşitli icaz yöntemleriyle kökleri göğüslere doğru büken, vurud anında türlü marifetleri akıllara bağışlayan, onları göğüslere yerleştiren, maruf ehline isimlerin hususiyetlerini ve harflerin özelliklerini has kılan. Harfleri ümmetlerden bir …

Devamı »