Son Yazılar
Başlangıç » Din ve Tasavvuf (sayfa 4)

Din ve Tasavvuf

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L A’LAM Bİ İŞARATI EHLİL İLHÂM

KİTABU’L A’LAM Bİ İŞARATI EHLİL İLHÂM İLHÂM EHLİNİN İŞARETLERİYLE ALAMETLER KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. İLHÂM EHLİNİN İŞARETLERİYLE ALAMETLER KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Değiştirme ve güç Ondandır. İmam, Muhakkik, derin alim Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Arabi et-Tai el-Hatemi (r.a.) der ki: Şu ilham ehlinin işaretleriyle alametler kitabı, bize ikramda bulunan bazı kardeşlerin isteği üzerine kayda …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L KURBE

KİTABU’L KURBE YAKINLIK KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. KİTABU’L KURBE “YAKINLIK KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Değiştirme ve Kuvvet O’ndandır Kullarından dilediğine ilham ilimlerinin hususiyetlerini tahsis eden, her sahnede ve her konumda celal ve keremiyle onlara tecelli eden, nimetlerinin bilgilerini ve faziletlerinin lütuflarını onlara bahşeden, çeşitli ilahi tasarruflarla ve türlü hüküm örnekleriyle onları ruhlar âlemlerinde ve cisimlerin yoğunlukları arasında döndürüp duran, …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU EYYAMİ’ŞE’N

KİTABU EYYAMİ’ŞE’N İŞ, DURUM GÜNLERİ KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABİ K.S. KİTABU EYYAMİ’Ş-ŞE’N (İŞ,DURUM GÜNLERİ KİTABI) Bismillahirrahmanirrahim Değiştirme ve Kuvvet O’ndandır. Şanı yüce ve egemenliği azametli Allah’a hamdolsun. O, her gün yaratma (iş/şe’n) içindedir. Buna da “Senefruğu lekum eyyuhes sekalân /Ey İnsan ve Cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.” (Rahman, 31) ifadesiyle işaret edilmektedir. Günleri kuşatıcı hareketle belirlemiş, böylece …

Devamı »

Mi’rac – Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan

İSLAM EN BÜYÜK NİMET Esselâmü aleyküm ve rahmetullàhi ve berekâtühû! Size dünyanın en mübarek şehri Mekke-i Mükerreme’den hitab ediyorum. Almanya’dan buraya umre için –elhamdü lillâh– geldik. Babamlar da buradalar, çok mutluyuz. Hem ailevî bir sevinç, hem dînî bir tatlı durum… Allah cümlenize nasib eylesin… Ailece, çoluk çocukla, dostlarla nice nice haclar, umreler, ziyaretler, ibadetler ihsân eylesin… Hepinizin Mi’rac kandilinizi candan …

Devamı »

İbni Arabi Risâleleri: KİTABUL’L CELÂLETİ VE HUVE KELİMETULLAHİ

KİTABUL’L CELÂLETİ VE HUVE KELİMETULLAHİ CELÂLET “KELİMETULLAH” KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. CELÂLET “KELİMETULLAH” KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Değiştirme ve güç Ondandır. Bismillahirrahmanirrahim..  Salât ve selâm Muhammed’e ve aline olsun. Allah kapıları açandır. Celalet Kitabı, bundan maksat “Allah” kelimesidir. Yazan: Şeyh Muhyiddin b. Muhammed el-Arabî. Allah’a hamdolsun. Bir hamd ki sırlar O’nu bilemez, ruhlar tanıyamaz, akıllar idrak edemez, kalbler kapsayamaz, …

Devamı »

İbni Arabi Risâleleri: KİTABU’L ELİF “AHADİYE”

KİTABU’L ELİF “AHADİYE” ELİF “TEKLİK” KİTABI Şeyhul’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. ELİF “TEKLİK” KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Değiştirme ve Kuvvet O’ndandır Bismillahirrahmanirrahim Muhammed’e ve al-i Muhammed’e salât ve selâm olsun. Rabbi yessir ve feth / Rabbim! Kolaylaştır ve aç. Elif Kitabı, Tek’lik kitabıdır. Şeyh, muhakkiklerin imamı Muhyiddin Muhammed b. Arabi’nin telifidir. O diyor ki: -“Bu kitabı Mescid-i Aksa’da gündüzün bir saatinde …

Devamı »

İbni Arabi Risâleleri: KİTABU’L CELÂL VE’L CEMÂL

KİTABU’L CELÂL VE’L CEMÂL CELÂL VE CEMAL KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. CELÂL VE CEMÂL KİTABI Bismillahirrahmanirrahim Değiştirme ve Kudret ” O”ndandır. Cemâli zahir olduğu için celâli ulu, yaklaşmasında yakın ve yüceliğinde mürakebe eden Allah’a hamd olsun. O, izzet, göz kamaştırıcı parlaklık, azamet ve büyüklük sahibidir. O’nun zatı başka zatlara benzemekten yücedir, hareketlerden, duruşlardan, sağa sola dönmelerden, işaret …

Devamı »

Küfr Bahsi- es-seyyid Abdülhakim Arvasî

Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmakdır. İnanılması lâzım olan şeye inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâma inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselâmın, Allahü teâlâ katından getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalb ile inanıp, dil ile de ikrâr etmeğe, söylemeğe, (ÎMÂN) denir. Söylemeğe mâni’ bulunduğu zemân, söylememek afv olur. Îmân hâsıl olmak için, islâmiyyetin küfr alâmeti dediği şeyleri söylemekden ve kullanmakdan sakınmak …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L FENÂ FÎ’L MÜŞAHEDE

KİTABU’L FENÂ FÎ’L MÜŞAHEDEMÜŞAHEDE’DE FENÂ “YOK” OLMA KİTABI  Şeyhu’l EkberMUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S.MÜŞAHEDE’DE FENÂ “YOK” OLMA KİTABIBismillahirrahmanirrahimDeğiştirme ve Kuvvet O’ndandır.Takdir edip tasarlayan, hükmedip uygulayan, razı olup razı olunan, azameti ve ululuğuyla münezzeh olan, münezzeh olduğu şeylere bedel olmaktan uzak olan, cevher veya araz olmayan Allah’a hamdolsun. O seçtiği kullarının kalplerini arındırmıştır, onların kalplerinden kuşku illetlerini ve hastalık şüphelerini söküp atmıştır. …

Devamı »

İbni Arabi Risaleleri: KİTABU’L VASİYE

KİTABU’L VASİYE VASİYET KİTABI Şeyhu’l Ekber MUHYİDDİN İBN. ARABÎ K.S. VASİYET Bismillahirrahmanirrahim Hz. Nebî (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:  – Benim ve benden önceki Nebilerin söylediği en üstün kelam :”La ilahe illallah” tır. İşlediğin hiçbir ameli hakir görme. Çünkü Allah bu ameli yaratırken ve bizim üzerimize vacip kılarken küçümsememiştir. O, bir işi teklif etmişse, bu, ona gösterilen itina ve inayetin bir göstergesidir …

Devamı »