Son Yazılar
Başlangıç » Genel Kültür

Genel Kültür

Mustafa Halim Özyazıcı-2 Ekim 1964

XX. yüzyılın büyük Türk hattatı. 14 Ocak 1898’de İstanbul’da Etyemez semtinde doğdu. Asıl adı Abdülhalim olmakla beraber Halim ismiyle tanınır. Babası Kırımlı nalıncı Hacı Cemal Efendi, annesi Sudanlı Adviye Bacı’dır. Esekapı (Îsâ-kapısı) İbtidâî Mektebi’ni bitirdikten sonra Aksaray’daki Husûsî Gülşen-i Maârif Rüşdiyesi’ne girdi. Burada hat muallimi olan Hâmit (Aytaç) kendisindeki kabiliyeti sezerek onunla ayrıca ilgilendi; rik‘a, sülüs, nesih ve divanî yazılarını …

Devamı »

Mustafa Esat Düzgünman-12 Eylül 1990

Mustafa Esat DÜZGÜNMAN’ın Klasik Ebru Sanatının günümüze ulaşmasında büyük gayreti ve emeği olmuştur. EBRUNAME Şiiri Ebru Sanatına olan aşkını en güzel şekilde anlatmaktadır. Aşaığda bu şiirden bir dörtlük verilmişti.   Ebru yapan seyredende gam kasavet bulunmaz Gönüllere tenşit eder zevkle doyum olunmaz Yapan hayran bakan hayran alan satan hep hayran Bu Ebrudan zevk almayan Ebrucuya yar olmaz BATTAL1 ◄ Back Next ► …

Devamı »

Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi-29 Kasım 1846

Mûsikî alanında sahip olduğu dehâ ile adı Türk mûsikîsinin iftihar sembollerinden biri haline gelmiş olan Dede Efendi, Vezir Cezzar Paşa’nın uzun yıllar mühürdarlığını yaptıktan sonra İstanbul Şehzadebaşı’na gelip yerleşen Süleyman Ağa’nın oğlu olarak kurban bayramının birinci gününe rastlayan 9 Ocak 1778 tarihinde dünyaya gelmiştir. Doğumunun kurban bayramına tekabül etmesi hasebiyle kendisine ‘İsmail’ ismi verilmiştir. Aynı zamanda babası Şehzadebaşı’ndaki Acemoğlu Hamamı’nı …

Devamı »

Ayasofya Ressamı: Şevket Dağ

Şevket Dağ, 1875 yılında  İstanbul’un Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde doğmuştur. İlk öğrenimini Aşık Paşa’da Hacı Ferhat Okulu’nda bitiren sanatçı, orta öğrenimini öğretmen okulunda tamamlamıştır. Dağ’ın küçük yaşlarda resim sanatına olan ilgi ve sevgisi dönemin ünlü halk ressamı Emin Baba’nın etkisiyle ortaya çıkmıştır. Emin Baba’nın gemi resimlerinden feyz alan Dağ, sanat eğitimi almak üzere Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girmiştir. Osman Hamdi Bey’in …

Devamı »

Hattat Hamit Aytaç-19 Mayıs 1982

O zamanki adı Âmid olan Diyarbakır’da doğdu. Asıl adı Şeyh Musâ Azmi’dir. Babası Müstakimzâde’nin Tuhfe’sinde adı geçen hattat Âdemi Âmidî’nin torunlarından Zülfikar Ağa, annesi Müntehâ Hanım’dır. Diyarbakır’da sıbyan mektebini, askerî rüşdiyeyi ve idâdîyi bitirdikten sonra 1908’de yüksek tahsil için İstanbul’a gitti. Bir yıl Mekteb-i Nüvvâb’a (1910’dan sonraki adıyla Mekteb-i Kudât) devam ettikten sonra sanata karşı kabiliyetini gören hocalarının tesiriyle Sanâyi-i …

Devamı »

Hasan Aycın

Hasan Aycın, 20.09.1955’te Balıkesir’in Aslıhantepecik köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde (1966), ortaöğrenimini Balıkesir İmam-Hatip Okulu’nda (1974), yükseköğrenimini Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı (1980). Bursa’daki bir fabrikada grafikerlik ve Balıkesir’de bir süre pazarcılık yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşti, kendi grafik atölyesinde çalışmasını sürdürdü. İlk çizgisi 3 Şubat 1978 tarihli Yeni Devir gazetesinde yayımlandı. Yeni Devir, Zaman, Yeni Şafak, Mavera, Aylık Dergi, …

Devamı »

Batı’dan Doğu’ya yürüyen sanatçı: Erol Akyavaş

Batı’dan gelip, yönünü Doğu’ya çevirmiş nadide sanatçılardandır Ressam Erol Akyavaş. Sufi ruhlu, derviş sanatçı… Kendi cebindeki hazinesinin farkına varmış ve bunu tuvale yansıtmış bir derviş sanatçı… Doğu’nun güzelliklerini, gizli kalmış hazinelerini, kendi eserleri ile keşfe çıkmış bir kaşif Akyavaş.. Kabaca hayatı; 1932 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, profesyonel anlamdaki sanatsal eğitimine 1950–1952 yılları arasında misafir öğrenci olarak devam ettiği Bedri Rahmi …

Devamı »

Hâfız Kemal Tezergil

İstanbul’un son dönemdeki önemli seslerinden biri olup, mevlidhânlığı, kârîliği ve mûsikîmize olan katkısı ile önemli izler bırakmış bir zât-ı muhteremdir. Fatih Camii’nde, Arap Camii’nde, son olarak da Ağa Camii’nde müezzinlik görevlerinde bulunmuşdur. Muzaffer (Ozak) Efendi Hazretlerinin ablasının oğludur. Hıfzını Fatih’de Köse Ömer Efendi’den tamamlamış, Mehmet Arıtekin Hoca’dan ve meşhûr Enderûnî Hâfız İsmail Efendi’den ta’lîm ve kıraat dersleri almışdır. Arap Camii’nde …

Devamı »

Azam Ali

Azam Ali İran’da Kürt bir anne ve İran’lı bir babadan doğan Azam Ali , ülkesinde yaşanan devrimden sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve gençlik yıllarını Hindistan’da geçirip daha sonra müzikal eğitim almak amacı ile Amerika’ya yerleşen ve şuan Kanada’da yaşayan müzisyen ve şarkıcıdır. 1997 yılından beri aktif olarak müzik yapmakta olan Azam Ali,bestelerinde new age akımı ve doğu mistizminin …

Devamı »

MOHSEN NAMJOO

Mohsen Namjoo, İranlı şarkıcı, besteci ve müzisyen.  İran’ın geleneksel enstrümanlarından birisi olan “setar” çalıyor ve İran edebiyatı ve şiirine oldukça hakim. Derin, etkileyici sesi ve  enstrümanından  çıkan melodilerin ötesinde şarkılarının eğlenceli fakat kıvrak sözleri Mohsen Namjo’yu İran müziğinin “en tartışmalı” ve en cesaretli figürü haline getiriyor. Müziğinde genellikle İran müziğini jazz, blues ve rock müziği ile sentezlediğinden, bazı kesimler tarafından yoğun baskılara maruz kalan ve engellenen …

Devamı »