Son Yazılar
Başlangıç » Genel (sayfa 4)

Genel

Moskof- Necip Fazıl Kısakürek

«Moskof», eski tarih kitaplarımızda «Moskulu» diye anılan mücerret Rus tipinin tiksinme edalı ismi…  Bu kelimenin. Türk ruhuna göre anlamını kuzuya aşılayacak olursanız, hatırına, dişleri kan içinde kurt gelir. Piliç sansarı, geyik de yılanı hatırlar.  İsmine «tabiat» dedikleri şu hilkat tablosuna bakınız: Orada herşey, dağıldığı sayısız nev’iyetler içinde, yakınlık ve uzaklık, eşlik ve aykırılık olarak iki ana kadroda… Bu kadrolar, madde …

Devamı »

Sultan Vahidüddin Han’ın Dersaadetten Ayrılışı-17 Kasım 1922

(VI. Mehmed İstanbul’dan ayrılmadan önce, devletin bekâsı için Şeyhülislam Nuri Efendi’nin öncülüğünde son sadrazam Ahmed Tevfik Paşa ile dua ederken, 17 Kasım 1922.) Üstad Necip Fazıl’ın; “Büyük Vtan Dostu” olarak vasfettiği, Sultan Vahidüddin Han’ın ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kalışının 93. sene-i devriyesi… Türkiye Büyük Millet Meclisi hükûmeti 1 Kasım 1922’de hilafet ile saltanatın ayrıldığını ve saltanatın kaldırıldığını bir kanun ile …

Devamı »

HATARAT

• Edep bahsinde, içe ve dışa doğru ferdin tavırlarının “muhafazasında en yıkıcı rolü oynayan «Hatarat» dediğimiz müessirdir. • Hatarat veya «Havâtır», insanın elinde olmadan ve davet edilmeden kalbine iniveren menfi telkinler… Bu telkinler ya şeytandan, ya nefsten gelir. Sabit ve üst üst devamlı gelirse nefsten, değişik tecelli ederse şeytandan • Hatarlar (Havâtır), tel dolaptaki ciğere musallat ac kedi gibi insanın …

Devamı »

ANADOLU TÜRKÜ

Dün:Aptal denecek kadar saffetli…Bugün:Saffetli sanılacak kadar açıkgöz… Dün:Safı 100 okka.. /Bugün:Elbisesiyle 55 kilo… Dün:Maşrapalarla ayran içen gürbüz…Bugün:Kovalarla rakı deviren cılız… Dün:Nezle görmemiş sıhhat…Bugün:Sıtmadan frengiye kadar illet… Dün:“Ya devlet başa, ya kuzgun leşe…”Bugün:“Devlet malı deniz; yemiyen domuz…” Dün:Gözünü kaldırmayan mahcup âşık…Bugün:Gözü kan çanağı, ırz düşmanı… Dün:Gazi…Bugün:Şakı… Dün:Eline vur, ekmeğini al!Bugün:Köstebek ol, buğdayını al! Dün:Ciğere kadar işleyen iman heykeli…Bugün:Kuyruk sokumuna kadar yakan …

Devamı »

DEKLARASYON (BİLDİRİ – İLAM)

Şeyh Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri (kuddise sirruh) hakkında ileri sürülen gerçek dışı iddialara karşı yakın akrabaları ve muhibleri tarafından yapılan resmi açıklama.   1.  Uzun bir müddetten beridir internet ortamında, özellikle facebook isimli paylaşım sitesinde “tarikatta hilafet” konusunda ilgili ve ilgisiz birçok kişinin katıldığı bir tartışma sürdürülmektedir.   2.  Tartışmanın Halil DELİCE ismindeki zatın kaleme aldığı Hicret Gülleri isimli uydurma …

Devamı »

KAYSERİ HİTABESİ

1950’de Kayseri B.D. Cemiyeti binası önünde Evvela vatan, sonra dünya çapında bir mefkure …Büyük Doğu mefkuresi!..Böyle bir mefkurenin iş ve hamle planını temsil ettiğine inandığımız bir cemiyet…Büyük Doğu Cemiyeti !…Büyük Doğu Cemiyetinin 1 numaralı Şubesi…Kayseri!… İşte şimdi onun açılış törenindeyiz! Bu münasebetle benden, ilim, fikir, tecrit, teşhis, tahlil, terkip kıymetleriyle dolu, geniş ve akedemik bir nutuk beklemezsiniz herhalde … Yerimiz …

Devamı »

İŞTE BÜTÜN SIR

Bu yazıda ve daha doğrusu bu terkibi dâva (şema)sı içinde, herbiri biner sahifelik hakikatlerin sadece kitap ve mevzu başlıklarını gösterir gibi, tarihimiz boyunca gelmiş büyük ve temel hâdiselerin iç yüzünü ve ruhunu çerçeveliyeceğiz:  1—İslâmlığı tam bir vecd ve aşk plânında temsil ve ona temessül edip o misilsiz kaynağın şevkiyle derhal bütün cihana hâkim bir kıymete ulaştığımız devir, Birinci Osman’dan Kanunî …

Devamı »

Bizi Affet

Duayı kabul eden, dilekleri veren, vermeyi murad edince el açtıran, ancak sevdiği kuluna dua ettiren, sevmediklerinin elini ve dilini bağlayan ve kendisine yönelmekten alıkoyan ALLAHım! Bizi affet! Biz, Sevgilinin nuruna lâyık olmaktan düştüğümüz için bu hale geldik. O’na lâyık olabilmek kimsenin haddi değil. Fakat lâyık olunamayacağını bilmenin liyakati herkesin vazifesi. İşte bu son inceliğe lâyık olamadığımız için bu hale geldik. …

Devamı »

Adalet Yerine Zulüm Dağıtan Yargı

  İslamî davalardan ötürü aldığı cezalar sebebiyle Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde yatan İsmail Şah Balta, Türkiyeli Müslümanlara çağrı niteliğinde bir mektup kaleme aldı.   30 Mart 2015’te kaleme alınan; ancak cezaevi yönetiminin ‘uygun’ görmemesi sonucu el konulan mektup, İsmail Şah Balta tarafından yaklaşık 1 aylık mahkeme sürecinin ardından tekrar geri alınarak, posta yoluyla ulaştırıldı. İsmail Şah Balta, Türkiye’deki …

Devamı »

Sahte Kahraman Ahbes

Üstadın Dedektif X Bir mahlasıyla Büyük Doğu Dergisinde kaleme aldığı bir yazı: 1 — Güya münevver geçinen, fakat ayağını nereye bastığı ve yüzünü ne tarafa çevirdiği belli olmıyan, kokmaz, bulaşmaz bir zümre vardır ki, Birinci Cumhur Reisi hakkında şöyle düşünür: «Onun İslâmiyete hiçbir zararı olmamıştır! Belki de, kaba taassubu yok etmek bakımından dine faydası dokunmuştur! Ne imana, ne ibadete, ne …

Devamı »