Son Yazılar
Başlangıç » Şahsiyetler (sayfa 10)

Şahsiyetler

AFGAN CİHADININ İLK TÜRK ŞEHİDİ: BİLAL YALDIZCI-29 Ekim 1987

1967’de İzmir’in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Bilal Yaldızcı ailenin tek erkek çocuğuydu. İki de kız kardeşi vardı. Nihal ve Zuhal. Ailesi tek erkek çocuk olması sebebiyle üzerine çok düşüyordu. Lise yıllarında Afgan cihadıyla yakından ilgilenen her genç gibi Bilal’in de yüreğinde fırtınalar kopuyordu. Ümmetin bağrında yanan ateş kavuruyordu onu. Afganistan’a gidip mücahitlerin yanında Ruslara karşı savaşacaktı. Lise yılları hep mücaele …

Devamı »

DR. FETHİ ŞİKAKİ-26 EKİM 1995

26 Ekim 1995, Filistin Direnişi’nin önemli gruplarından biri olan İslami Cihad’ın kurucusu, Dr. Fethi Şikaki’nin İsrailli MOSSAD ajanları tarafından şehit edildiği tarih.. Bir kez daha şehidimizin şehadeti mübarek olsun, “Yolun yolumuzdur ey şehid!”diyoruz… Dr. Fethi Şikaki 1951’de Gazze’nin Rafah mülteci kampında, Remle’den buraya iltica etmiş olan bir Filistinli ailede dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimi doğum yeri olan Rafah’ta tamamladıktan …

Devamı »

BİLGE KRAL ALİYA İZZET BEGOVİÇ- 19 EKİM 2003

ALİYA İZZETBEGOVİÇ (1925-2003) Aliya İzzetbegoviç, 1925´te bugün Bosna-Hersek´in kuzeybatısında bulunan Bosanski Šamac kasabasında Dünya´ya geldi. Ailesi İslâmî duyarlılığa sahip bir aileydi. Ancak İzzetbegoviç, İslam karşıtı ve Müslümanları Avrupa´ya dışarıdan girmiş kimseler olarak gören bir çevrede yetişti. Saraybosna´da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren ve disiplinle çalışan bir öğrenci olarak tanındı. Lise çağında üstün kabiliyetleriyle ve İslamî konulara ilgisiyle …

Devamı »

İMAM GAZİ MUHAMMED-17 Ekim 1832

İMAM GAZİ MUHAMMED Avar asıllı olan ve 1793 yılında Gimri’de doğan İmam Gazi Muhammed, Kafkasya’da müridizmin ve gazavatın imam Mansur’dan sonraki ikinci önderidir. Alçak gönüllü, az konuşan fakat hatip ve kararlı bir imam olarak bilinir. Medresede islami ilimleri tahsil etti, Arapça’yı öğrendi. Hocası Gazi Kumuk asıllı Said Harekani’ydi. Nakşibendi tarikatının mürşitlerinden Küralı Muhammed ve şeyh Cemaleddin ile irtibata geçerek, tarikat …

Devamı »

Medîne Müdâfii Türk Kaplanı Fahreddin Paşa

Fahreddin Paşa . ( 1868)- (1948) Ömer Fahreddin Paşa (Türkkan), (1868, Rusçuk – 1948, İstanbul) Mondros Mütarekesinden sonra teslim olmayıp Medine’yi 72 gün daha savunan Türk kumandanıdır. Medîne müdâfii Türk Kaplanı Çöl Kaplanı, Medine Kahramanı adlarıyla anılır. Bulgaristan’da doğdu, 93 Harbinden sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Harp 0kulunu ve harp akademisini bitirdikten sonra 1891’de kurmay yüzbaşı olarak Osmanlı ordusuna katıldı. …

Devamı »

Nizam-ül Mülk- 14 Ekim 1092

“Küfr ile belki amma, zulm ile payidar kalmaz memleket” Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti sultanlarından Alparslan ve oğlu Melikşah’ın veziri olup büyük bir devlet adamıdır. Asıl adı Hâce Kıvâmüddîn Ebû Ali Hasan bin Ali’dir. 1018 yılında İran’ın Tûs şehrinde doğmuş ve 1092 yılında Nihavend’de, Hasan Sabbah’ın fedâisi bir bâtinî tarafından şehit edilmiştir. Tus’da doğan ve asıl adı Hasan olan bu değerli …

Devamı »

Ömer Nasuhi Bilmen-12 Ekim 1971

Ömer Nasuhi Bilmen 1883’te Erzurum’un Salasar köyünde doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanım’dır. Küçük yaştayken babasının vefat etmesi üzerine, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi’nin himayesine girdi. Amcasının ve Erzurum müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi’nin rahle-i tedrisinden geçti. İki hocası da yakın aralıklarla ölünce, 1908’de İstanbul’a giderek derslerine devam ettiği Fatih dersiamlarından Tokatlı …

Devamı »

ORUÇ REİS- 10 EKİM 1518

ORUÇ REİS Oruç Reis 1474 ile 1518 yılları arasında yaşamış tarihe ün salmış büyük bir Türk denizcisidir. Türk denizcilerinin en büyüklerinden biridir. Barbaros Kardeşler’in İshak Reis’ten sonra yaşça ikincisi, Barbaros Hayrettin Paşa (Hızır Reis) ile İlyas Reis’in ağabeysidir. Baba Oruç diye tanınır ki Barbaros adının da buradan geldiği rivayet edilir. Oruç Reis sipahi subayı Yakup Ağa’nın oğludur. Yakup Ağa Vardar …

Devamı »

OSMAN PAŞA

ŞANI BÜYÜK OSMAN PAŞA  Ruslar 24 Nisan 1877’de Osmanlı devletine harp ilan etmişlerdi. Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ da Rusların yanında yer almışlardı. Osman Paşa o zaman Vidin müstahkem mevki kumandanı idi. 7 Temmuz’da Sırp kuvvetlerini bozguna uğratarak büyük bir ün yapmıştı. Rusların büyük bir ordu ile Tuna istikametine gelmekte olduğu haberi alınınca, Plevne’ye gönderildi. 20 Temmuz günü, burasını kuşatan Rus öncü …

Devamı »

İMAM ABDULLAH HARUN-27 Eylül 1969

İMAM ABDULLAH HARUN  Abdullah Harun 1923 yılında Cape Town’da Müslüman Malay bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha birkaç aylıkken annesini kaybetti. Annesinin ölümünden sonra halası Meryem küçük Harun’u himayesine aldı. Halasının gözetiminde manevi açıdan da gelişen Abdullah Harun sekiz yaşında halası ile birlikte Mekke’ye giderek küçük yaşta hacı oldu. İslami eğitimini sürdürerek 14 yaşında hafızlığını tamamladı. Arapça öğrendi.Yerel hocalardan …

Devamı »