Son Yazılar
Başlangıç » Şahsiyetler (sayfa 5)

Şahsiyetler

Mulla Mücahit Muhammed Ömer

Afgan dağları bir mücahidi daha bağrına bastı… Üsame’nin, Bilal’in kanları ile sulanan toprak Molla Ömer’i de kendine çekti… “İnnâ lillahi ve innâ ileyhî racîûn” Evet büyük mücahid, devlet adamı ve İslâm’ın izzet ve onurunu üzerinde en güzel şekilde taşıyan Molla Muhammed Ömer vefat etti. Afganistan İslâm Emirliği resmi yetkilileri de haberi doğruladılar. Bizler daima O’nu; bir Müslümanı kafire teslim etmek …

Devamı »

Turgut Reis – 23 Haziran 1565

Bugün Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis olarak bilinen Karatoprak köyünde hayata gözlerini açan Turgut Reis, henüz 12 yaşındayken üstün mızrak ve ok kullanma yeteneğinden dolayı Osmanlı askerleri tarafından orduya alındı. Başarılı bir deniz topçusu olan Turgut Reis, 1517 yılında Memlûk Sultanlığı seferine katılarak donanma serüvenine başladı. Girit’teki Kandiye’yi ele geçirdi Günden güne artan tecrübesiyle çok sayıda başarılı sefere imza atan …

Devamı »

HZ. OSMAN BİN AFFAN-17 Haziran 656

HZ. OSMAN BİN AFFAN (R.ANH) Baba Adı: Affan b. Ebil As. Anne Adı: Erva binti Kureyz b. Rebia, b. Habib, b. Abdi Şems, b. Abdimenaf, b. Kussay (Ninesi Ümmü Hakim Beyza binti Abdülmuttalip’dir. Hz. Osman’nın annesi, Rasûlüllah (sav)’in halasının kızıdır.) Doğum Tarihi ve Yeri: Takriben Fîl vakasından 6 yıl sonra Miladi 577. yılda Mekke’de doğmuştur. Ölüm Tarihi ve Yeri: Hicretin …

Devamı »

Dündar Taşer- 13 Haziran 1972

                          Dündar Taşer, 1925 yılında Gaziantep`te doğdu. Köklü bir aileye mensuptur. Aile ve aile çevresinde köklü ve derin bir Türk terbiyesi almış, çocukluk ve okul yıllarını burada geçirmiştir. Ailesinin desteği ve kendi isteği ile Kara Harp Okuluna girmiş, bu okulun tank sınıfından teğmen olarak mezun olup ordu saflarına katılmıştır. Daha sonra kurmaylık imtihanını başarı …

Devamı »

Cihan Pehlivanı Koca Yusuf-5 Haziran 1898

Gelmiş geçmiş en meşhur pehlivanlarımızdan olan Koca Yusuf, ulemâların “darül harp”te güreş tutmanın ve müslümanların maddeten de güçlü olduklarını isbat etmenin de bir cihad olduğu yolunda beyanları üzerine Avrupa ve Amerika’ya gitmiş oralardaki bütün meşhur pehlivanların sırtını yere vurarak cihan pehlivanı unvanını almıştır. Evlâd-ı fâtihan’dan olan Koca Yusuf 1865’te Deliorman’ın Şumla köyünde dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan itibaren güreşe merak salan Yusuf …

Devamı »

Şehid Sultan: Abdülaziz Han-4 Haziran 1876

Sultan Abdülaziz Han erkân-ı erbaa (dört kişi) diye adlandırılan Mithat Paşa, Hüseyin Avni, Mütercim Mehmed Rüştü Paşa ile Şeyhülislâm Hasan Hayrullah Efendi’nin ve önceden elde ettikleri altmış kadar yandaşlarının tertip ettiği bir darbe neticesi 30 Mayıs 1876 günü tahttan indirilmiş ve dört gün sonra da şehid edilmiştir.  Sultan Abdülaziz Han, yukarıda isimleri verilen dört kişinin şahsî kin ve garezleri ve …

Devamı »

Üstad Necip Fazıl Kısakürek-25 Mayıs 1983

” Necip Fazıl, beş asırlık tarih dilimimizle birlikte içinde bulunduğumuz çağın nabzını yakalayan ve ideali aramayla toprağa bağlanma arasındaki bir berzahta kıvranan insanoğlunun oluş ıstırabını hakikatin hakikatine nispetle heykelleştiren adamdır… “ Salih Mirzabeyoğlu Necip Fazıl (Ahmed Necib) Kısakürek, 26 Mayıs 1904’te, Çemberlitaş’taki bir konakta, Mediha Hanım ve Abdülbaki Fazıl Bey‘in oğlu olarak dünyaya gelir. Dedesi; II. Abdülhamid Han’a bir cuma …

Devamı »

Ahmet Cevdet Paşa-25 Mayıs 1895

               1882 yılında Leskofça’da doğdu. İlk tahsilini burada yaptıktan sonra 1839 yılında İstanbul’a geldi. Medrese tahsiline başladı. Bu arada, matematik, astronomi, tarih ve coğrafya gibi ilimlerle de uğraşarak kültürünü artırdı. O zaman çok meşhur olan Murad Molla tekkesine tatil günleri giderek Farsça’yı öğrendi ve Mevlana’nın Mesnevi’sini bitirdi. Divançe’sinde bulunan şiirlerin çoğunu bu tekkeye devam ettiği sırada yazdı. 1844’te 22 yaşındayken …

Devamı »

Nene Hatun-22 Mayıs 1955

1857 yılında Erzurum’da doğdu. 98 yıl Erzurum’da yaşadıktan sonra yine Erzurum’da, zatürre hastalığından 22 Mayıs 1955 yılında hayata vedâ etti. Ölümünden üç ay önce Türk Kadınlar Birliği tarafından yılın annesi seçilmişti. Tarihimizde 93 Harbi olarak anılan 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı sırasında, Erzurum’daki Aziziye Tabyası’nın savunulmasında kahramanca savaştı ve Türk kadınının kahramanlığını bütün dünyaya tanıttı. Adını bu şekilde …

Devamı »

Genç Osman’ın Şehadeti- 20 Mayıs 1622

Sultan I. Ahmed’den olma, Sırp asıllı Mari (Mahfiruz Hatice Sultan)’dan doğma Sultan II. Osman ya da Genç Osman 1604 doğumludur. Kendisi henüz 14 yaşında iken 1618 yılında, amcası Sultan I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturan 16. Osmanlı padişahı ve 95. İslam halifesidir.  Tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislamdan …

Devamı »