Son Yazılar
Başlangıç » Tarih (sayfa 3)

Tarih

Meşaleler Savaşı ve Özdemiroğlu Osman Paşa

Kafkasya Fâtihi Özdemiroğlu Osman Paşa (1527-1585) on altıncı yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarındandır. Babası, Yemen ve Habeş fütûhâtı ile tanınmış, gayretli, cengâver bir kumandan olan ve beylerbeyiliğine kadar yükselmiş bulunan Özdemir Paşa’dır. Özdemiroğlu Osman Paşa’nın hayatı harb meydanlarında geçmiş ve sayısız zaferler kazanmıştır. Babasının hizmetlerini takdîr ile onu kendisine örnek alarak yetişen Osman Paşa, yüksek istîdâdı neticesinde daha genç yaşta mühim devlet …

Devamı »

Cezzar Ahmet Paşa ve Napolyon’un Akkâ Yenilgisi-10 Mayıs 1799

Fransa Direktuvar Meclisi Mısırı işgal ederek sömürmek için I. Napolyon Bonapart’ı görevlendirmiş ve hazırlıkları çok gizli bir şekilde yürütme emrini vermiştir (5 Mart 1798). Bu vazife Napolyon’u çok sevindirir.Kendisini “Büyük İskender” rolünde görmekte ve İstanbul’u da bu “Yeni İskender İmparatorluğu”nun başkenti olarak düşünerek hayallerini Hindistan’a kadar uzatmaktadır. 1 Temmuz’da İskenderiye sahillerine inen Napolyon’un maiyetinde; 40.000 asker, 40 general ve sadece …

Devamı »

Unutturulan Zafer: Kut’ül Amare

(6’ncı Ordu Komutanı Halil Paşa ve Karargahındaki Subaylar) 1945 yılına kadar her sene Türk Ordusu’nda kutlana Kut’ül Amare Zaferi… İngilizlerin tarihindeki en ağır yenilgilerden birisi olan bu zafer yine İngilizler ve içimizdeki yerli İngilizler yüzünden unutturulmuştur. Belki bu zaferin büyük kumandanı Halil Paşa’nın Enver Paşa’nın amcaoğlu olması da etkili olabilir. Ama 1946 yılında İngilizlerin Türk donanmasına verdiği Muavenet zırhlısının ardından …

Devamı »

I. Kirte Savaşı -28 Nisan 1915

I. Kirte Savaşı-28 Nisan 1915 Alçıtepe’yi ele geçirmek için 2 İngiliz, 1 Fransız tugayından oluşan 14.000 kişilik düşman ordusunun başlattığı taarruz, Türk askerinin savunması karşısında başarısızlığa uğradı. Birinci Kirte Savaşı ile Alçıtepe’yi batıdan yapılacak bir kuşatma ile Yasıtepe üzerinden ele geçirmeyi hedefleyen İngiliz-Fransız taarruzu boşa çıkarıldı. Düşman birliklerinde büyük bir moral çöküntüsü oldu. Bu, yüksek komuta kademesinde de kendini gösterdi. …

Devamı »

Şahkulu isyanı ve Karagöz Ahmet Paşa

Osmanlı’da Şeyh Bedrettin ayaklanmasından sonra görülen ikinci mezhebî kaynaklı ayaklanma… Safevilerin kışkırtması en önemli sebeblerden… Anadolu’ya gelen daîler büyük bir şii propagandası yapıyordu ve Osmanlı’daki taht kavgalarının da hızlandığı bir zaman dilimi. Şahkulu Baba Tekeli’nin kendini halife zannetmesi, Anadolu’da şii yayılmacılığı ve buna benzer sebebler… Şah Kulu Baba Tekeli, Antalya(Teke) Korkuteli  Yalımlı köy halkındandı. Gerek babası Hasan Halife ve gerekse …

Devamı »

Son Memlûk Sultanı Tomanbay’ın İdam Edilmesi-16 Nisan 1517

(“Yavuz ile Tomanbay savaşmadan önce birbirlerine haber yolluyorlar. Yavuz; “Ben bu savaştan önce bu savaşın sonuçlarının İslâm için hayırlı olması için dua ettim” diyor. Tomanbay “Bende aynı şekilde dua ettim” diye karşılık veriyor. İşte bu!” Salih Mirzabeyoğlu) Memluk Sultanı Kansu Gavri, Mercidabık Savaşı’nın kaybedilmesi sonucu dayanamadı ve hayatını kaybetti. Memluk Devleti’nin ileri gelenleri, Tomanbay’ın yeni hükümdar olması konusunda anlaştılar. Tomanbay …

Devamı »

Celali İsyanlarının Başlaması- 15 Nisan 1519

On altıncı yüzyıl ve on yedinci yüzyılın başlarında başta devlet görevlileri olmak üzere Osmanlı devlet düzenine karşı girişilen hareketler Celali isyanları olarak bilinmektedir. 1519 yılında Tokat civarında Bozoklu Şeyh Celal adlı bir kişinin mehdilik iddiası ile isyan etmesi üzerine bundan sonraki isyanlar amaç ve türleri aynı olmaksızın Celali adı ile anılmaya başlayacaktır.[1] Celali isyanlarının çıkış sebepleri; 16. ve 17. yüzyıllarda …

Devamı »

Halife-i Müslimîn ve Nöbetçisi

Sultan İkinci Abdülhamid Han zamanında, Sarayda gece gündüz nöbet tutan hassa askerleri vardı. Bu nöbetçilerin geleneksel olarak geceleyin bir seslenişleri yankılanırdı etrafta:  – Kimdir o?  – Kim var orda?.. Hiç kimse yoktur ama onlar sanki birilerini görüyormuş gibi, belli aralıklarla hep seslenirlermiş… Böylece devamlı uyanık durduklarını ve vazife başında olduklarını duyururlarmış. Ayrıca bu askerler her saat başı nöbeti başka arkadaşlarına …

Devamı »

BARIN KATLİAMI- 5 Nisan 1990

Çin’de, Çinliler’in “Şincan Özerk Uygur Bölgesi”, Türkler’in “Doğu Türkistan” dedikleri bölgede, tarihi Kaşgar’a bağlı Aksu’nun Barın nahiyesinde yaşayan Uygurlar, 5 Nisan 1990 günü, Çin Silâhlı Kuvvetleri’nin katliamına uğradılar.. ​  Komünist Çin yönetimi, bağımsızlığını kazanmak için sürdürülen Doğu Türkistan Millî hareketinin maksadını çarpıtarak, gayrimüslimlere karşı sürdürülmekte olan kitlesel bir İslâmî hareket olarak göstermeye ve bu yolla dünya kamuoyuna Uygurların bağımsızlık hareketini …

Devamı »

Hocalı Katliamı- 26 Şubat 1992

Türkiye’de bir Ermeni hayranı topluluk vardır ki sormayın gitsin. Ermenilerle ilgili en ufak bir olayda, hep bir ağızdan toplanıp, “Hepimiz Ermeniyiz!” derler. Basın açıklamaları, yürüyüşler, gösteriler. Ama mevzu Türk olunca, Hocalı olunca, ağızlarını bıçak açmaz. Hocalı’daki katliam hakkında, hepisi Ermeni olanlardan en ufak bir açıklama duyamazsınız. Ne yürüyüş, ne basın açıklaması, ne pankart ve ne de “Hepimiz Azeriyiz!”, “Hepimiz Hocalıyız!” …

Devamı »