Son Yazılar
Başlangıç » Yazılar (sayfa 3)

Yazılar

MEZAR NOTLARI 2 – MEHMED ALAGAŞ

MEZAR NOTLARI Dört Çok kısa bir sürede, farklı, muhtevalı anılan bağrında taşıyan mazimde, hayal ve tefekkürle, anlamlı, hüzünlü, sevinçli, pişmanlıklı, umutlu, keşkeli, karamsar ve garip gezintiler yapıp, iki elimin arasına kafamı alarak, kendimi, yaptıklarımı, Rabbimin ölçüsüyle hesaba çektim, Masum olmadığımı, hata, sevap ve günahların içinde, mazimdeki tavırlarımı, amellerimi kuşattığını, sardığını gördüm. Hatalarım bir köz gibi içimi sardı. Hüznün denizine yaslandım. …

Devamı »

KUR’AN’DAKİ SÜNNET

 Ebubekir Sifil Bismillâhirrahmânirrahîm Evvelemirde burada “Sünnet” tabiriyle neyi kasdettiğimizi ortaya koyalım: Bizim burada “Sünnet” tabiriyle kasdettiğimiz, Hz. Peygamber (s.a.v)’in, Din’in tebliği ve hayata aktarılması bağlamındaki söz ve fiilleridir. Konunun sağlıklı bir zeminde ele alınabilmesi için öncelikle Sünnet’in bağlayıcı olup olmadığının, doğrudan Kur’an’a dayanarak ortaya konması gerekmektedir. Ancak mesele bununla bitmemektedir. İkinci aşamada yapılması gereken, Sünnet’i bize nakleden unsurların tesbiti ve …

Devamı »

GERÇEK İSLAM’A GELİNİZ

GERÇEK İSLAM’A GELİNİZ Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hayvanlar alemine ibretle bakınız: Hayat amansız, acımasız bir mücadele! Zayıf, hasta veya beceriksiz olan canlı, güçlü ve atak olanlara yem oluyor; korunmayı, savuşup kurtulmayı veya çatışıp yenmeyi beceremiyen sahneden siliniyor. Her hayvan, hasım ve düşmanlarından korunmak ve kurtulmak için bir takım çare, alet, vasıta ve meziyetlerle donatılmış; mesela kuşun kanadı-gagası, kaplumbağa’nın pençesi, …

Devamı »

TEHLİKEDEN KORKMA, HIZLA SAVUNMAYA HAZIRLAN!

Yabancı bir politikacı, birçok emsali gibi, fena halde zırvalamış, aziz Türkiye’mizi kötülemiş, Türk kültürü diye birşey olmadığını iddia etmiş, halkımızı “bilmem ne” silahı ile mahv edebileceklerini, çanlarını Türk illerinde çalacaklarını, şöyle edip, böyle yapacaklarını filân söylemiş… Evet, durum böyle, gözümüzü dört açmalı, yıldırım gibi silahlanmalıyız; aylardır, yıllardır söylüyorum: Gâvurdan dost olmaz; çare, onları yıldıracak şekilde güçlü, kuvvetli olmaktır. Onlar bizi zayıf ve gafil görürlerse, her türlü …

Devamı »

İSTİKBALİMİZİN EMNİYETİ VE İSTİKLALİMİZİN KORUNMASI

  Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN Dinî hayatımızın sıhhat ve selâmeti, kuvvet ve salâbeti, şahıslarımızın ve milletimizin izzet ve itibarı büyük ölçüde “hürriyet”e bağlıdır. Hür olmayınca, çeşitli baskı, entrika ve mel’anetlerle ibadetlerimiz engellenir; inancımıza abuk sabuk müdahaleler yapılır; camilerimiz yakılıp yıkılır; dindaşlarımız itilir kakılır, hapse atılır hattâ asılıp, kesilip, öldürülür. Bunun dünyanın her yerinde her gün yüzlerce, binlerce misâlini görmekte …

Devamı »

Fatih ile Eşrefzâde

Fatih Sultan Mehmed Han’ın annesinin dilinde bir hastalık (kangren) çıkar.  Uzman  kişilerin  hepsini  çağırmışlar,  çare  bulunamamış..  Fatih’in  dergâh-ı  âli çavuşlarından biri İznik’te, Eşrefzâde’nin dergâhında, onun sohbetine katılmış ve onun kerametlerine tanık olmuştur. Bu çavuş, Fatih’in vezirine giderek şöyle der: “İznik’te ulu bir insan gördüm, kerametlerine tanık oldum. Eğer o aziz insanı buraya getirirseniz, ümit ederim ki sultanımızın annesi şifa bulur.” …

Devamı »

“İBDA Büyük Doğu’nun muradı ve maksadıdır!”

Böyle bir yazı inanın zûl geliyor insana… Ama arada bir hâkikatleri haykırmak ve unutanlara, anlamayanlara, anlayamayanlara, anlamak istemeyenlere hatırlatmakta fayda var… Neyi mi? İbda’nın Büyük Doğu’nun muradı ve maksadı olduğu hakikatini… Nerden mi gerekti? Üç yıl önce yazılmış bir yazıyı birkaç gün önce görmem vesilesi ile… İlk önce İbda Mimarı Salih Mirzabeyoğlu’nun Üstad’ın gözünden görelim; “Fikir çilesinin müstesna genci…” “Bize …

Devamı »

Vav Vuslatıyla Yürüyen Sevgili…

Vav Vuslatıyla Yürüyen Sevgili… “ İş bu yazı, Kalem’in dirilişi ve Hz. Zekeriya Peygambere kanlı gözyaşları içinde yürüyüşünün yorumudur…” Ey Vav Vuslatıyla Yürüyen Sevgili, ‘Kün’ kaleminin ucundaki zerrelerle yazılmıştı kâinat… Galaksilerin kavislerinden, kelebeklerin kanatlarına kadar aynı mühür vurulmuştu;’Vav’ Sen, kalbinin gözbebeğinden, göğün göğsüne bir elif misali çekilen servi endamlı Hak peygamberi… Süleyman Mabedi’nin güvercin bakışlı küçük hizmetkârına ‘Hu’yu okutan ak …

Devamı »

Yedi Velî Kuvvetinde Sultan Abdülhamîd Han

Üstad Necip Fazıl’ın; “Abdülhamid’i anlamak herşeyi anlamak olacaktır!” sözü ile Cennetmekân Abdülhamîd Han’ı anlamaya ve anlamlandırmaya davet eder bizi… Devrinde ne kadar İslâm düşmanı varsa, Ermeni, dönme, Yahudi ittifak edip devirmeye çalıştığı ve İttihat Terakki eliyle bu cinayetleri işlemeye çalıştığı Ulu Hakan… Ulu Hakan hakkında anlatılan bir kaç hatırat, büyüklerin söylediği “Yedi Velî kuvvetinde Sultan” sözünün tasdikler mahiyette… İşte Ulu …

Devamı »

Bir Tablo: Demokratik Müslümanlar

Günümüz Müslümanın başına dert olan kavram kargaşası… Veya “kimlik” bunalımı… “Kim” olduğunu, kendini hangi sıfatlar ile tanımladığını, tanımladığı sıfatları ne kadar bildiği… Bunların hepsinin ayrı ayrı sorunlar ile beraber getirdiği kavram kargaşası. En olmadık ve hatta birbirine zıt kavramları tek potada eritip ortaya bir acube-acuze çıkartma sorunu… Ve bu ortaya çıkan acube-acuzeyi de sanat eseri diye yutturma çabaları… Evet bu …

Devamı »