Son Yazılar
Başlangıç » Etiket Arşivleri: imam gazali

Etiket Arşivleri: imam gazali

HİKMET EHLİNDEN İBRETLİ ve ÇARPICI SÖZLER- İmam Gazalî

HİKMET EHLİNDEN İBRETLİ ve ÇARPICI SÖZLER   Hikmet; Yüce Allah tarafından kula bahşedilen bir şeydir; O, kullarından dilediğine hikmet verir. Sokrat şöyle der: “Allah’ın hikmet verdiği bir kimse, bunun kıymetini bildiği halde, hırs ile dünya için çalışır ve çok mal biriktirme derdine düşerse, onun durumu; sıhhat ve selamet içinde iken bunları zorluk ve meşakkati değiştiren kişiye benzer. Hikmetin neticesi, rahatlık …

Devamı »

Hüccetü’l İslâm İmam Gazali-18 Aralık 1111

Hüccetü’l İslâm (İslâm’ın delili) ve Zeynüddin (Dinin ziyneti) olarak anılan İmam Gazalli… Asıl ismi; Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî. Meşhur olan nisbesi, “Gazâlî” (=Gazzâlî)’dir. Yazılışları aynı olan bu iki nisbeden hangisinin doğru olduğu meselesi eski kaynaklarda ve yeni araştırmalarda tartışılmış, fakat kesin bir sonuca varılamamıştır. Zehebî’nin aktardığı bir anekdota göre; Gazâlî’nin bizzat kendisi, “İnsanlar beni çift “z” (=Gazzâlî) diye anıyorlar; hâlbuki ben, “Gazâle” denilen bir köydenim.” demiştir. …

Devamı »